Kongens ArtilleriRegiments Soldaterforening


Gå til indhold

Indmeldelsesblanket

Inden du tilmelder dig er her lidt praktisk information:
- Medlemskab af foreningen koster årligt kr. 200,00
- Kontingentet dækker primært udsendelse af vores medlemsblad.
- Betales kontingentet ikke inden fastsatte dato, udsendes en rykker med et
gebyr på kr. 10,00. betales denne rykker ikke bliver man automatisk
udmelddt af foreningen.
- Men kan til hver en tid opsige sit medlemskab eller blive overflyttet til
en af vore andre afdelinger. Ved opsigelse før tid, tilbagebetales
restkontingent
ikke.Retur til indhold | Retur til hovedmenu