Kongens ArtilleriRegiments Soldaterforening


Gå til indhold

Historie

Kongens ArtilleriRegiments Soldaterforening

Velkommen til Kongens Artilleriregiments Soldaterforening
Kongens Artilleriregiments soldaterforening, er en lokalafdeling under Danske Feltartilleriforeninger som bl.a. er ansvarlig for udgivelsen af medlemsbladet ARTILLERISTEN.
Soldaterforeningen har lokaler på Sandholmgård, bag Sandholmlejren i Nordsjælland.

Historie

Soldaterforeningens historiske aner fører helt tilbage til den 26. maj 1913 hvor den første soldaterforening med tilknytning til regimentet blev stiftet, dengang med navnet Feltartilleriforeningen.
Dengang som nu, var det overordnede formål, at styrke kammeratskabet blandt tidligere og nuværende artillerister, samt holde kontakt til våbnet og forsvaret.
Ved et kammeratlig samvær ved møder, afholdelse af soldaterjubilæum m.v. efter hjemsendelsen.
Kongens Artilleriregiments Soldaterforening er medlem af landsforeningen ”Danske Feltartilleriforeninger” som udgiver bladet Artilleristen 6 gange om året.
Kongens Artilleriregiment Soldaterforening er blevet til ved en sammenlægning af vores gamle Københavnerafdeling, Frederikssund og Hillerød afdelingerne og fik ved denne sammenlægning navnet Kongens Artilleriregiments Soldaterforening (KARS).
KARS medlemstal svinger omkring de 180 medlemmer.
Soldaterforeningen følger aktivt med i Forsvarets situation og deltager ofte og sammenmen andre soldaterforeninger i ceremonielle og andre lejligheder.
Interesserede er velkommen til at kontakte foreningens formand eller et bestyrelsesmedlem, se under rubrikken ”Bestyrelsen” eller "kontakt".

Berettet af
"Formand, J.O. Larsen"
Retur til indhold | Retur til hovedmenu